Brandované verze herPro komerční i nekomerční subjekty (například pojišťovny, oddělení městské policie apod.) nabízíme zakázkovou výrobu her Vzhůru na vlastivědu!, Vzhůru na přírodovědu! i Vzhůru do provozu!. Hry mohou být speciálně upravené pro konkrétního zákazníka; upravená může být krabice hry i herní plán. Přidat můžeme buďto pouze Vaše logo, nebo provést větší úpravu hry - namísto postaviček vyobrazených v originální hře můžeme umístit postavičky dle Vašeho dress-code, či dokonce přidat některé otázky podle Vašeho přání.

Výrobu individuálně upravené hry si můžete nechat zadat již od počtu 50 ks. Více informací Vám poskytne naše obchodní oddělení.

Kontaktujte přímo výrobce

INSPIRIS Technologies s.r.o.

Ing. Jan Kramář

+420 736 417 765 kramar@inspiris.cz


Vzdělávání zábavnou hrou.

Deskové hry pro zábavu i poznání.

Vlastivěda zábavnou hrou. 600 otázek a odpovědí s dětmi procvičí učivo o naší vlasti. Čeká na vás zeměpis, dějepis, občanská výchova i hledání ve slepé mapě.

Více informací »

Přírodověda zábavnou hrou. 600 otázek a odpovědí s dětmi procvičí učivo přírodovědy. Vyzkoušejte své znalosti z oblasti neživé přírody, rostlin, živočichů i člověka.

Více informací »

Volba povolání zábavnou hrou. 146 různorodých profesí a 1168 úkolů vám pomůže vybrat, jaké profesi se v životě budete věnovat. Vytvořeno ve spolupráci se školními kariérními poradci.

Více informací »

Matematika zábavnou hrou. Zábavné počítání a procvičování příkladů na sčítání, odčítání a malou násobilku pro děti v 1. a 2. ročníku na ZŠ. 4 herní plány v jednom balení.

Více informací »

Matematika zábavnou hrou. Zábavné počítání a procvičování příkladů na násobilku a sčítání a odčítání v oboru do 1000 pro děti ve 3. a 4. ročníku na ZŠ. 4 herní plány v jednom balení.

Více informací »

Dopravní výchova zábavnou hrou. 325 otázek a odpovědí s dětmi procvičí chování v dopravě v roli chodce, cyklisty, pasažéra v hromadné dopravě i záchranáře.

Více informací »